"popular media" — Słownik kolokacji angielskich

popular media kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne media
  1. popular przymiotnik + media rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The term does occasionally appear in popular media as well.

    Podobne kolokacje: