ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular topic" — Słownik kolokacji angielskich

popular topic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny temat
  1. popular przymiotnik + topic rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He will move onto the next most popular topic soon.

    Podobne kolokacje: