"popular election" — Słownik kolokacji angielskich

popular election kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne wybory
  1. popular przymiotnik + election rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each of them has its own district mayor who is elected in a popular election.