"popular activity" — Słownik kolokacji angielskich

popular activity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna działalność
  1. popular przymiotnik + activity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "At no time has it been a popular activity with people in their 20's," he said.