BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"popular attraction" — Słownik kolokacji angielskich

popular attraction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna atrakcyjność
  1. popular przymiotnik + attraction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is considered to be the park's most popular attraction.

powered by  eTutor logo