"major attraction" — Słownik kolokacji angielskich

major attraction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna atrakcyjność
  1. major przymiotnik + attraction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "And I think that's one of the major attractions we have."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo