BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"big attraction" — Słownik kolokacji angielskich

big attraction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielka atrakcyjność
  1. big przymiotnik + attraction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A big attraction to the M700 is its powerful stock performance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo