BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"attraction" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

attraction rzeczownik

rzeczownik + attraction
Kolokacji: 30
tourist attraction • star attraction • visitor attraction • roadside attraction • tourism attraction • ...
attraction + czasownik
Kolokacji: 18
attraction includes • attraction opens • attraction draws • attraction features • attraction lies • ...
czasownik + attraction
Kolokacji: 24
visit attractions • offer attractions • feel an attraction • feature attractions • include attractions • ...
przymiotnik + attraction
Kolokacji: 116
main attraction • popular attraction • major attraction • big attraction • Fatal Attraction • sexual attraction • local attraction • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
  • "And I think that's one of the major attractions we have."
  • The learning experience, itself, is a major attraction for the customer.
  • The market is a major attraction for people from the surrounding areas.
  • Run since 1953, it is a major tourist attraction of the city.
  • The native forest is also a major attraction for this area.
  • This is considered a major attraction in an area where people wait up to 10 years for slip space.
  • It is also one of the city's major historic attraction.
  • Make the most of your time in Egypt and visit all the major attractions.
  • One lasts three hours and takes in the major attractions.
  • And the company stressed a major attraction was the number of jobs created.
7. local attraction = miejscowa dewiacja (kompasu) local attraction
8. new attraction = nowa atrakcyjność new attraction
10. great attraction = wielka atrakcyjność great attraction
12. mutual attraction = wzajemne przyciąganie mutual attraction
13. top attraction = najlepsza atrakcyjność top attraction
15. Nearby attraction = Atrakcyjność znajdująca się obok Nearby attraction
16. famous attraction = sławna atrakcyjność famous attraction
17. strong attraction = silny pociąg strong attraction
18. special attraction = szczególna atrakcyjność special attraction
19. gravitational attraction = przyciąganie grawitacyjne, siła ciężkości gravitational attraction
20. real attraction = prawdziwa atrakcyjność real attraction
22. prime attraction = główna atrakcyjność prime attraction
23. principal attraction = główna atrakcyjność principal attraction
24. greatest attraction = najbardziej wielka atrakcyjność greatest attraction
25. primary attraction = główna atrakcyjność primary attraction
26. historical attraction = historyczna atrakcyjność historical attraction
27. notable attraction = atrakcyjność znakomitości notable attraction
przyimek + attraction
Kolokacji: 16
for attractions • to attractions • with attractions • in attractions • on attractions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.