"popular use" — Słownik kolokacji angielskich

popular use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne wykorzystanie
  1. popular przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It has been in popular use since at least the late 1920s.

    Podobne kolokacje: