"popular dish" — Słownik kolokacji angielskich

popular dish kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna potrawa
  1. popular przymiotnik + dish rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is also a popular "normal" dish for cooking at home.

    Podobne kolokacje: