BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular artist" — Słownik kolokacji angielskich

popular artist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny artysta
  1. popular przymiotnik + artist rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She got it as a present from the nowadays popular artist.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo