"popular story" — Słownik kolokacji angielskich

popular story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna historia
  1. popular przymiotnik + story rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    While pirates were common in the area until the late 18th century, the popular story is probably wrong.

    Podobne kolokacje: