"popular legend" — Słownik kolokacji angielskich

popular legend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna legenda
  1. popular przymiotnik + legend rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These emperors make up popular legends in China and are much better known.

    Podobne kolokacje: