"local legend" — Słownik kolokacji angielskich

local legend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejscowa legenda
  1. local przymiotnik + legend rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His second career was an 18-year-stint in Congress, where he continued to become something of a local legend.

    Podobne kolokacje: