"Arthurian legend" — Słownik kolokacji angielskich

Arthurian legend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Arturiańska legenda
  1. Arthurian przymiotnik + legend rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As the title suggests, the game is based on Arthurian legend.

    Podobne kolokacje: