BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular restaurant" — Słownik kolokacji angielskich

popular restaurant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna restauracja
  1. popular przymiotnik + restaurant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From the middle of the 20th century to the early 1970s it was also a popular local restaurant.

powered by  eTutor logo