"popular fiction" — Słownik kolokacji angielskich

popular fiction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna fikcja
  1. popular przymiotnik + fiction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Any history of modern popular fiction is likely to begin with the Gothic era.