"popular site" — Słownik kolokacji angielskich

popular site kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne miejsce
  1. popular przymiotnik + site rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is a popular site to visit during the summer times.

    Podobne kolokacje: