"popular politician" — Słownik kolokacji angielskich

popular politician kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny polityk
  1. popular przymiotnik + politician rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This made him one of the most popular politicians in Ontario's history.