BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"popular" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

popular przymiotnik

popular + rzeczownik
Kolokacji: 711
popular culture • popular song • popular music • popular destination • popular vote • popular topic • popular support • ...
czasownik + popular
Kolokacji: 6
become popular • prove popular • make popular • grow popular • remain popular • ...
przysłówek + popular
Kolokacji: 67
most popular • increasingly popular • extremely popular • hugely popular • highly popular • immensely popular • wildly popular • ...
popular + przyimek
Kolokacji: 33
popular among • popular amongst • popular throughout • popular with • popular during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. popular among = popularny wśród popular among
2. popular amongst = popularny wśród popular amongst
3. popular throughout = popularny przez cały czas popular throughout
4. popular with = popularny z popular with
5. popular during = popularny podczas popular during
6. popular in = popularny w popular in
7. popular at = popularny przy popular at
8. popular for = popularny dla popular for
9. popular on = popularny na popular on
10. popular after = popularny potem popular after
11. popular around = popularny około popular around
(2) by, from, of, to, since, ...
Kolokacji: 11

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.