"popular on" — Słownik kolokacji angielskich

popular on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny na
  1. popular przymiotnik + on przyimek
    Silna kolokacja

    My opinion is not going to be popular on this board.

    Podobne kolokacje: