"popular in" — Słownik kolokacji angielskich

popular in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny w
  1. popular przymiotnik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She was popular in the late 19th and early 20th century.

    Podobne kolokacje: