"popular throughout" — Słownik kolokacji angielskich

popular throughout kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny przez cały czas
  1. popular przymiotnik + throughout przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They became popular throughout the world in the late 20th century.

    Podobne kolokacje: