"popular among" — Słownik kolokacji angielskich

popular among kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny wśród
  1. popular przymiotnik + among przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The bar was one of the most popular among students in the early 2000s.

    Podobne kolokacje: