"popular with" — Słownik kolokacji angielskich

popular with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny z
  1. popular przymiotnik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The green was recently given a make over and since then has been even more popular with the local community.

    Podobne kolokacje: