BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"popular" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

popular przymiotnik

popular + rzeczownik
Kolokacji: 711
popular culture • popular song • popular music • popular destination • popular vote • popular topic • popular support • ...
czasownik + popular
Kolokacji: 6
become popular • prove popular • make popular • grow popular • remain popular • ...
przysłówek + popular
Kolokacji: 67
most popular • increasingly popular • extremely popular • hugely popular • highly popular • immensely popular • wildly popular • ...
popular + przyimek
Kolokacji: 33
popular among • popular amongst • popular throughout • popular with • popular during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(2) by, from, of, to, since, ...
Kolokacji: 11
1. popular before = popularny wcześniej popular before
2. popular despite = popularny pomimo popular despite
3. popular because of = popularny z powodu popular because of
4. popular due to = popularny z powodu popular due to
5. popular into = popularny do popular into
6. popular under = popularny poniżej popular under
7. popular such as = popularny taki jak popular such as
8. popular outside = popularne zewnątrz popular outside
9. popular because = popularny ponieważ popular because
10. popular following = popularne następowanie popular following
11. popular between = popularny pośrodku popular between

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.