"popular tune" — Słownik kolokacji angielskich

popular tune kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna melodia
  1. popular przymiotnik + tune rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The primary theme became a popular tune in its time.

    Podobne kolokacje: