"popular refrain" — Słownik kolokacji angielskich

popular refrain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny refren
  1. popular przymiotnik + refrain rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The work is the source of the popular refrain chanted in Mawlid gatherings around the globe:

    Podobne kolokacje: