"popular pianist" — Słownik kolokacji angielskich

popular pianist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny pianista
  1. popular przymiotnik + pianist rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Michel Camilo, the popular pianist who shared the bill, comes from the Dominican Republic, and his music is suffused with tropical color and heat.

    Podobne kolokacje: