BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"popular" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

popular przymiotnik

popular + rzeczownik
Kolokacji: 711
popular culture • popular song • popular music • popular destination • popular vote • popular topic • popular support • ...
czasownik + popular
Kolokacji: 6
become popular • prove popular • make popular • grow popular • remain popular • ...
przysłówek + popular
Kolokacji: 67
most popular • increasingly popular • extremely popular • hugely popular • highly popular • immensely popular • wildly popular • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(1) most, least
Kolokacji: 2
(5) immensely, massively, vastly
Kolokacji: 3
(9) well, insanely
Kolokacji: 2
(10) enduringly, eternally
Kolokacji: 2
(11) immediately, instantly
Kolokacji: 2
(12) initially, mainly
Kolokacji: 2
(13) genuinely, truly
Kolokacji: 2
(14) justly, rightly
Kolokacji: 2
popular + przyimek
Kolokacji: 33
popular among • popular amongst • popular throughout • popular with • popular during • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.