"popular subject" — Słownik kolokacji angielskich

popular subject kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny temat
  1. popular przymiotnik + subject rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    History, art, philosophy and physical education are some of the most popular subjects.

    Podobne kolokacje: