"favorite subject" — Słownik kolokacji angielskich

favorite subject kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): temat ulubieńca
  1. favorite przymiotnik + subject rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Death comes close to being Hollywood's favorite subject, of course.