"academic subject" — Słownik kolokacji angielskich

academic subject kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): temat akademicki
  1. academic przymiotnik + subject rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was the first man to teach technology and write about it as an academic subject.