"popular appeal" — Słownik kolokacji angielskich

popular appeal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny apel
  1. popular przymiotnik + appeal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Despite such prohibition many of the stories held wide popular appeal.

    Podobne kolokacje: