"popular outside" — Słownik kolokacji angielskich

popular outside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne zewnątrz
  1. popular przymiotnik + outside przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    This standard failed to become popular outside the United Kingdom.

    Podobne kolokacje: