"popular voice" — Słownik kolokacji angielskich

popular voice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny głos
  1. popular przymiotnik + voice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tearson then moved into the late night personality segment in September 1970 and became a popular on air voice until 1976.

    Podobne kolokacje: