"exceedingly popular" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezmiernie popularny
  1. exceedingly przysłówek + popular przymiotnik
    Luźna kolokacja

    He seems to have been exceedingly popular both at school and within his own family.

    Podobne kolokacje: