BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular singer" — Słownik kolokacji angielskich

popular singer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny piosenkarz
  1. popular przymiotnik + singer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She is going to be a popular singer, all right.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo