"popular melody" — Słownik kolokacji angielskich

popular melody kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna melodia
  1. popular przymiotnik + melody rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This is one of the first attempts in our country to use popular melodies for writing music for ballet.

    Podobne kolokacje: