"extremely also popular" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: extremely popular
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykle również popularny
  1. extremely przysłówek + popular przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first series, which began in 2005, became extremely popular.