"popular despite" — Słownik kolokacji angielskich

popular despite kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny pomimo
  1. popular przymiotnik + despite przyimek
    Luźna kolokacja

    This area is popular with local tourists despite the lack of facilities.

    Podobne kolokacje: