"popular into" — Słownik kolokacji angielskich

popular into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny do
  1. popular przymiotnik + into przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    The process was popular in engineering circles well into the 20th century.

    Podobne kolokacje: