"popular during" — Słownik kolokacji angielskich

popular during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny podczas
  1. popular przymiotnik + during przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They were most popular from the 1940s through the mid-1960s, particularly during the 1950s.

    Podobne kolokacje: