ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"popular" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

popular przymiotnik

popular + rzeczownik
Kolokacji: 711
popular culture • popular song • popular music • popular destination • popular vote • popular topic • popular support • ...
czasownik + popular
Kolokacji: 6
become popular • prove popular • make popular • grow popular • remain popular • ...
przysłówek + popular
Kolokacji: 67
most popular • increasingly popular • extremely popular • hugely popular • highly popular • immensely popular • wildly popular • ...
popular + przyimek
Kolokacji: 33
popular among • popular amongst • popular throughout • popular with • popular during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. popular among = popularny wśród popular among
2. popular amongst = popularny wśród popular amongst
3. popular throughout = popularny przez cały czas popular throughout
4. popular with = popularny z popular with
5. popular during = popularny podczas popular during
  • They were most popular from the 1940s through the mid-1960s, particularly during the 1950s.
  • He was most popular during the late 1950s and early 1960s.
  • The game became popular during the 1970s, and is an important sport in the region.
  • She was very popular during the 1980s and the 1990s.
  • This style began in the late 1960s and became very popular during the 1970s.
  • The game became popular during the 1970s, and the team has been an important in the region since then.
  • They were especially popular during the 1960s and the 1970s.
  • They were at their most popular during the 1960s and 1970s.
  • They remained popular during the 19th century but have since become little known.
  • The practice became even more popular during the late 1800s.
6. popular in = popularny w popular in
7. popular at = popularny przy popular at
8. popular for = popularny dla popular for
9. popular on = popularny na popular on
10. popular after = popularny potem popular after
11. popular by = popularny przez popular by
12. popular around = popularny około popular around
13. popular from = popularny z popular from
14. popular of = popularny z popular of
15. popular to = popularny aby popular to
16. popular since = popularny od tej pory popular since
17. popular through = popularny całkowicie popular through
18. popular until = popularny do czasu gdy popular until
19. popular over = popularny ponad popular over
20. popular within = popularny wewnątrz popular within
21. popular across = popularny wszerz popular across

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.