BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"popular within" — Słownik kolokacji angielskich

popular within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny wewnątrz
  1. popular przymiotnik + within przyimek
    Zwykła kolokacja

    He seems to have been exceedingly popular both at school and within his own family.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo