"popular for" — Słownik kolokacji angielskich

popular for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny dla
  1. popular przymiotnik + for przyimek
    Silna kolokacja

    This park is very popular for morning and evening walk.

    Podobne kolokacje: