"popular around" — Słownik kolokacji angielskich

popular around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny około
  1. popular przymiotnik + around przyimek
    Silna kolokacja

    It was most popular around the middle of the 20th century.

    Podobne kolokacje: