"popular since" — Słownik kolokacji angielskich

popular since kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny od tej pory
  1. popular przymiotnik + since przyimek
    Silna kolokacja

    This surgery has been popular since the 1980s and 90s.

    Podobne kolokacje: