"popular through" — Słownik kolokacji angielskich

popular through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny całkowicie
  1. popular przymiotnik + through przyimek
    Silna kolokacja

    They were most popular from the 1940s through the mid-1960s, particularly during the 1950s.

    Podobne kolokacje: