ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"popular" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

popular przymiotnik

popular + rzeczownik
Kolokacji: 711
popular culture • popular song • popular music • popular destination • popular vote • popular topic • popular support • ...
czasownik + popular
Kolokacji: 6
become popular • prove popular • make popular • grow popular • remain popular • ...
przysłówek + popular
Kolokacji: 67
most popular • increasingly popular • extremely popular • hugely popular • highly popular • immensely popular • wildly popular • ...
popular + przyimek
Kolokacji: 33
popular among • popular amongst • popular throughout • popular with • popular during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. popular among = popularny wśród popular among
2. popular amongst = popularny wśród popular amongst
3. popular throughout = popularny przez cały czas popular throughout
4. popular with = popularny z popular with
5. popular during = popularny podczas popular during
6. popular in = popularny w popular in
7. popular at = popularny przy popular at
8. popular for = popularny dla popular for
9. popular on = popularny na popular on
10. popular after = popularny potem popular after
11. popular by = popularny przez popular by
12. popular around = popularny około popular around
13. popular from = popularny z popular from
14. popular of = popularny z popular of
15. popular to = popularny aby popular to
16. popular since = popularny od tej pory popular since
17. popular through = popularny całkowicie popular through
18. popular until = popularny do czasu gdy popular until
19. popular over = popularny ponad popular over
20. popular within = popularny wewnątrz popular within
21. popular across = popularny wszerz popular across
  • These were popular during the federal period across the United States.
  • In the 1980s, yoga became popular as a system of physical exercise across the Western world.
  • For similar reasons, Chinese language classes are increasingly popular across the country in public schools.
  • His theories became very popular across the nation in the early 1930s.
  • The white color was popular across European markets and therefore somewhat easier to come by.
  • In the 1980s and 1990s they became popular across India.
  • They became popular across the country and are still used today.
  • They seem to be very popular in gardens all across the country.
  • From there, the dance was briefly popular across the country.
  • Two songs from the album were very popular across the world.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.